Huế Các quốc gia Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTừ đồng nghĩa: Myanma
Tiếng anh: Myanmar

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Các quốc gia

Mã Lai (nước Ma-lai-xi-a)

Miền Trung Các quốc gia
2021

Xem Video
Liên Bang Nga (nước Nga)

Hà Nội Các quốc gia
2021

Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Vị trí - Nơi chốn

italy

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn
2006

Bàn tay phải đánh chử cái "Y" đưa ra phía trước.Sau đó tay phải nắm lại, chỉa ngón trỏ lên rồi đánh xuống một cái.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa HuếTin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam