Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Nghề may - Đan 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Dùng ngón cái và trỏ của hai bàn tay đặt hai bên ngực trên rồi kéo tay ra tới dưới nách.

Advertisement


Advertisement