Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép, ngửa, đặt trước tầm ngực, bàn tay phải chụm nhẹ các đầu ngón tay đặt lên lòng bàn tay trái rồi đẩy bàn tay phải ra khỏi lòng bàn tay trái đồng thời xòe 5 ngón tay ra.(đẩy 2 lần sang hai hướng khác nhau.)

Advertisement


Advertisement