Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái đặt vào ngực trái.

Advertisement


Advertisement