Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép, giơ lên ngang tầm mặt, lòng bàn tay hướng sang trái rồi đánh mạnh tay qua lại nhiều lần.
Advertisement


Advertisement