Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Con vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái úp ngang qua phải, khuỷu tay phải gác lên mu bàn tay trái. Bàn tay phải nắm chỉa thẳng ngón trỏ và ngón giữa ra rồi xoay cổ tay 2 vòng, sau đó chỉa thêm ngón cái ra rồi 3 ngón đó tạo mỏ ngỗng và hơi chập lại đồng thời kéo giựt ra sau một chút.

Advertisement


Advertisement