Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Con vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, lòng bàn tay úp, tay phải đưa ra trước, tay trái gập ngang tầm ngực rồi giật nhúng hai tay.

Advertisement


Advertisement