Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép úp để trước tầm bụng, mũi bàn tay hướng ra trước, rồi nhấn tay xuống hai cái.

Advertisement


Advertisement