Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Ẩm thực - Món ăn Đồ vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ xuống chạm nhau rồi vẽ một vòng tròn. Sau đó tay phải nắm chỉa thẳng ngón trỏ và ngón giữa rađẩy về trước một cái.

Advertisement


Advertisement