Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai lòng bàn tay hướng vào nhau, hai đầu ngón trỏ chạm nhau rồi uốn tạo dạng như cái bìng hồ lô.Sau đó bàn tay phải hơi tóp vào đưa ra trước rồi nhấn nhấn ba cái ba chỗ khác nhau.

Advertisement


Advertisement