Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Hai tay để hai kí hiệu chữ Y đưa lên ngang hai bên tai rồi đưa ra đưa vào hai lần.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Vị trí - Nơi chốn

phía sau

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn
2006

Đánh chữ cái P.Sau đó đánh cánh tay phải về sau.


Xem Video
singapore

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn
2006

Tay phải kí hiệu chữ cái N, sau đó chuyển thành chữ cái S, đồng thời cánh tay trái úp ngang tầm bụng rồi xoay chữ cái S từ khuỷu tay trái ra đặt lên mu bàn t


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải PhòngNhà Tài Trợ