Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thể dục - Thể thao 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm hờ đưa ra trước tầm bụng, tay trái nắm vào nắm tay phải sao cho hai ngón cái sát nhau rồi hất tay lên ra phía trước.
Advertisement


Advertisement