Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái ra, đẩy chúi mũi ngón cái vào giữa tầm ngực.Sau đó hai tay nắm, úp ra trước rồi vặn cổ tay ra trước hai lần như lên tay ga.