Bạn có thể sử dụng ngón trỏ hoặc ngón út để đánh vần Dấu Ngã.