Học hành

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề63 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 17 đến 24 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
đồng vị
isotopic

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành
2017

Hai bàn tay làm như ký hiệu chữ V, lòng bàn tay trái hướng sang phải, lòng bàn tay phải hướng sang trái. Tay phải đặt trên tay trái, chạm tay trái 2 lần sao cho cá


Xem Video


hiệu (phép trừ)
subtraction

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành
2017

Hai bàn tay nắm, ngón cái duỗi, lòng bàn tay hướng xuống. Chạm nhau tại ngón cái, tay phải nhấc lên, đồng thời hai tay nắm ngón cái, bung ngón trỏ, tay phải vòn


Xem Video


63 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 17 đến 24

Nhà Tài Trợ