Học hành

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề63 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 9 đến 16 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
diện tích toàn phần

Toàn Quốc Học hành
2021

Xem Video


đồ dùng dạy học

Toàn Quốc Học hành
2021

Xem Video
động từ
verb

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành
2017

Hai tay làm ký hiệu như chữ Đ, lòng bàn tay hướng vào nhau. Các đầu ngón tay chúm chạm nhau, lắc cổ tay đối nhau.


Xem Video


63 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 9 đến 16

Nhà Tài Trợ