Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Trạng từ

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề40 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 25 đến 32 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

nhiều
many, much

Hà Nội Khác Trạng từ
2016

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi đặt 2 cẳng tay thẳng đứng, gần nhau. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kéo 2 tay qua 2 phía theo vòng tròn.


Xem Video
nhiều
many, much

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Trạng từ
2016

Hai bàn tay làm theo hình dạng sau rồi để 2 tay đối xứng nhau trước bụng. Hai lòng bàn tay và các đầu ngón tay hướng vào nhau. Kéo 2 tay ra ngoài đồng thời chụ


Xem Video


ở dưới
under/ below/ beneath

Thành Phố Hồ Chí Minh Trạng từ Vị trí - Nơi chốn
2016

"Hai bàn tay xòe ra. Tay trái đặt nằm úp trước ngực. Đầu ngón tay hướng sang phải. Các ngón tay phải chạm vào lòng bàn tay trái rồi đẩy xuống dưới."


Xem Video
ở trên
over/ above

Thành Phố Hồ Chí Minh Trạng từ Vị trí - Nơi chốn
2016

"Hai bàn tay xòe ra. Tay trái đặt nằm úp trước ngực. Đầu ngón tay hướng sang phải. Các ngón tay phải chạm vào lưng bàn tay trái rồi đánh lên trên. "


Xem Video
phải (hướng) / bên phải
to the right

Thành Phố Hồ Chí Minh Trạng từ Vị trí - Nơi chốn
2016

"Bàn tay phải xòe như hình vẽ. Cẳng tay vuông góc với cánh tay. Lòng bàn tay hướng sang trái. Mũi tay hướng về phía trước. Đánh cổ tay qua phải 2 lần"


Xem Video
phía sau
behind

Thành Phố Hồ Chí Minh Trạng từ Vị trí - Nơi chốn
2016

Bàn tay phải duỗi thẳng và đặt ngang hông phải. Lòng bàn tay hướng vào trong. Đầu ngón tay hướng xuống. Khuỷu tay giở cao lên.Phất bàn tay ra phía sau.


Xem Video
Advertisement
Advertisement


40 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 25 đến 32

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam