mình sinh năm 1997 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Ngọc Lam

mình thích ngôn ngữ kí hiệu là vì mình có thể giao tiếp với các bạn khiếm thính nhiều hơn

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Phùng Lê Như Ngọc

...