mình sinh năm 1998 và đang ở Long An

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


tranthiphung

Qui Nhơn university

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu