mình sinh năm 1998 và đang ở Long An

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam