mình sinh năm 1998 và đang ở Long An

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

Lâm Hồng Anh

Love yourself!