mình sinh năm 1998 và đang ở Long An

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Mai Ngọc

Nobody love me :<

Nguyễn Đình Tuyền

Cố gắng hiểu được bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu, tật xấu và chấp nhận thức tế để cố gắng hơn :) Ngôn ngữ kí hiệu là ngôn ngữ hay, cũng như các ngoại ngữ khác...biết thêm một ngôn ngữ sẽ làm cuộc sống rộng mở hơn trong tâm hồn mình !

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu