mình sinh năm 1998 và đang ở Long An

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

phương linh

Mình muốn hiểu mọi người hơn không chỉ bằng những ngôn ngữ thường ngày mà đến từ sự quan tâm về cộng đồng khiếm thính. I wanna get through people not only by usual languages but also from the caring about disabled community. Quiero conocer mas de la gente no solo es por los idomas usuales pero por el cuidado de comunidad discapacitada.

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối