mình sinh năm 1998 và đang ở Long An

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Cửu Du

thú vị, yêu thích

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la