mình sinh năm 1998 và đang ở Long An

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phùng Lê Như Ngọc

...

Mai Ngọc

Nobody love me :<

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.