mình sinh năm 2002 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam