mình sinh năm 1997 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2019


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trang Kiengo

Tôi thích công việc tình nguyện và ngôn ngữ ký hiệu giúp tôi có thể thực hiện được công việc tôi thích.

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống