Advertisement

mình sinh năm 1997 và đang ở Đà Nẵng

mình đang là Sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Ngọc Lam

mình thích ngôn ngữ kí hiệu là vì mình có thể giao tiếp với các bạn khiếm thính nhiều hơn

Byun Baekhyun

...

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.