mình sinh năm 1997 và đang ở Đà Nẵng

mình đang là Sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lâm Hồng Anh

Love yourself!

Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.