mình sinh năm 1991 và đang ở Đà Nẵng

mình đang là Kĩ sư XD công tác ở Đà NẵngXem hồ sơ của các thành viên khác


Byun Baekhyun

...

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.