mình sinh năm 1991 và đang ở Đà Nẵng

mình đang là Kĩ sư XD công tác ở Đà NẵngXem hồ sơ của các thành viên khác


Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.