mình sinh năm 1999 và đang ở Bình Thuận

mình đang là Sinh viên công tác ở Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017Xem hồ sơ của các thành viên khác


việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh