mình sinh năm 2003 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Nguyễn Ngọc Lam

mình thích ngôn ngữ kí hiệu là vì mình có thể giao tiếp với các bạn khiếm thính nhiều hơn