mình sinh năm 2003 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đặng Phạm Nhật Thanh

Mình muốn hiểu rõ hơn về những nét văn hóa của người khiếm thính, mình muốn chia sẽ, đồng cảm với họ. Mình đang là sinh viên công nghệ thông tin, mình muốn phát triển một thứ gì đó có thể giúp cho người khiếm thính có thể giao tiếp được với người bình thường

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính