mình sinh năm 1999 và đang ở Nghệ An

mình đang là Sinh viên công tác ở Dmitry Mendeleev University, Moscow, Russia

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm bắt Mình chưa học ở đâu cả.Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hoàng Thị Thu Hà

mình bị Điếc 1 bên tai và nghe kém .....và mình thích ngôn ngữ tay từ nhỏ

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.