mình sinh năm 1999 và đang ở Nghệ An

mình đang là Sinh viên công tác ở Dmitry Mendeleev University, Moscow, Russia

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm bắt Mình chưa học ở đâu cả.Xem hồ sơ của các thành viên khác


Mai Ngọc

Nobody love me :<

Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume