mình sinh năm 2005 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Min

Con của thần gió!

Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh

Hoàng Thị Thu Hà

mình bị Điếc 1 bên tai và nghe kém .....và mình thích ngôn ngữ tay từ nhỏ

Nhà Tài Trợ