mình sinh năm 2005 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Minh An

Mình là một người tẻ nhạt, mình muốn thay đổi. Và mới đây xem một bộ phim A slient voice đã cho mình nhìn thấy một khía cạnh khác. Có lẽ ngôn ngữ này sẽ giúp mình nói những lời từ tận đáy lòng tốt hơn.

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.