mình sinh năm 2005 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


tranthiphung

Qui Nhơn university

Hoàng Thị Thu Hà

mình bị Điếc 1 bên tai và nghe kém .....và mình thích ngôn ngữ tay từ nhỏ

Võ Quốc Huy

Mình thích ngôn ngữ kí hiệu vì nó giúp mình có thể dễ dàng giao tiếp với người chị bị khiếm thính của mình