Advertisement

mình sinh năm 2005 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Nguyễn Trần Thông Thái

Em là một người bình thường. Em quan tâm đến Ngôn Ngữ Ký Hiệu - Thủ ngữ vì em muốn trò chuyện với những người không may mắn, và muốn biết thêm nhiều thứ trên đời.

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam