mình sinh năm 2000 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.