mình sinh năm 2000 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lâm Hồng Anh

Love yourself!

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Phạm Ánh Nguyệt

Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người bị khiếm thính. Nhất là trẻ con, muốn được giao tiếp với họ.