mình sinh năm 2000 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Phạm Quỳnh Trâm

Qua một vài bộ phim mình thấy ngôn ngữ ký hiệu rất thú vị và muốn được hiểu sâu hơn về loại hình ngôn ngữ tuyệt vời này ><

Nhà Tài Trợ