Advertisement

mình sinh năm 2000 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Thuận

Mình thích làm công tác thiện nguyện. Bây giờ thì chưa sử dụng nhiều lắm nhưng muốn học sau này chắc chắn sẽ có ích. ^^

Phùng Lê Như Ngọc

...

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!