mình sinh năm 2000 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam