Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


mình sinh năm 2000 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam