mình sinh năm 2000 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Cửu Du

thú vị, yêu thích

Trần Thị Thuận

Mình thích làm công tác thiện nguyện. Bây giờ thì chưa sử dụng nhiều lắm nhưng muốn học sau này chắc chắn sẽ có ích. ^^

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.