mình sinh năm 2000 và đang ở TP. Hồ Chí MinhXem hồ sơ của các thành viên khác


Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Trần Minh An

Mình là một người tẻ nhạt, mình muốn thay đổi. Và mới đây xem một bộ phim A slient voice đã cho mình nhìn thấy một khía cạnh khác. Có lẽ ngôn ngữ này sẽ giúp mình nói những lời từ tận đáy lòng tốt hơn.