mình sinh năm 2000 và đang ở TP. Hồ Chí MinhXem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Ánh Nguyệt

Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người bị khiếm thính. Nhất là trẻ con, muốn được giao tiếp với họ.

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính