mình sinh năm 1993 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh

Min

Con của thần gió!

Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mình muốn được tiếp xúc, được gần gũi và hiểu những điều các bạn muốn truyền tải tới xã hội.