mình sinh năm 1993 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Đặng Phạm Nhật Thanh

Mình muốn hiểu rõ hơn về những nét văn hóa của người khiếm thính, mình muốn chia sẽ, đồng cảm với họ. Mình đang là sinh viên công nghệ thông tin, mình muốn phát triển một thứ gì đó có thể giúp cho người khiếm thính có thể giao tiếp được với người bình thường

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam