Advertisement

mình sinh năm 1993 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Minh

Mình khá thích ngôn ngữ KH. Đã từng được xem 2 người điếc sử dụng NNKH một lần. Cũng có thể vì mình là người introvert ít nói nên thế

Byun Baekhyun

...

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể