Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


mình sinh năm 1993 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam