Advertisement

mình sinh năm 2004 và đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu

mình đang là Học sinh công tác ở THCS Trương Công Định

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 Chưa ai cảXem hồ sơ của các thành viên khác


tranthiphung

Qui Nhơn university

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Min

Con của thần gió!