mình sinh năm 2005 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh công tác ở tphcm

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Phùng Lê Như Ngọc

...

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Nhà Tài Trợ