mình sinh năm 2005 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh công tác ở tphcm

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!