mình sinh năm 2005 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh công tác ở tphcm

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu