mình sinh năm 2005 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh công tác ở tphcm

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lâm Hồng Anh

Love yourself!

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume