mình sinh năm 2005 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh công tác ở tphcm

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Min

Con của thần gió!

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh