Thành Phố Hồ Chí Minh Số đếm 2017


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTiếng anh: 2 years old - two years old

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm hình dạng bàn tay như ký hiệu số 2, tay trái nắm, đặt nằm ngang trước ngực, lòng bàn tay hướng vào trong. Tay phải đặt trên tay trái, xoay cổ tay phải sao cho lòng bàn tay hướng vào trong rồi hạ tay phải chạm vào nắm tay trái.
Tài liệu tham khảo

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Ký Hiệu cùng phân loại Số đếm

Bảy mươi - 70 / Bảy chục

Toàn Quốc Số đếm
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ thẳng đứng, chỉa ngón cái hương qua trái, đưa tay ra trước , rồi cụp hai ngón tay đó một cái.


Xem Video
Chín mươi - 90 / Chín chục

Toàn Quốc Số đếm
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ cong , sau đó đổi sang kí hiệu số 0.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí MinhNhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam