Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giao Thông Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay chụm đặt hai bên ngực rồi dùng ngón cái lần lượt xoe các ngón tay kia đồng thời di chuyển hai tay ra trước và diễn cảm nét mặt.