Advertisement
Huế Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải úp đưa lên cao qua khỏi đầu, rồi di chuyển bàn tay xuống đặt vào bên ngực trái, lòng bàn tay ngửa.Sau đó hất nhẹ bàn tay phải từ giữa ngực xuống.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Gia đình - Quan hệ gia đình

em bé
baby, infant

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình
2016

Đặt hai cổ tay chạm vào ngực. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Đẩy tay phải ra kéo tay trái vào đồng thời. Sau đó, đổi lại.


Xem Video
nữ

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình
2006

Tay phải nắm dái tay phải (như “gái”).


Xem Video
họ nội

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình
2006

Hai tay khép, úp trước tầm ngực, úp tay trái cao hơn tay phải, sau đó đánh chữ cái N.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Huế
Advertisement

Advertisement


Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam