Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B, sau đó đưa tay lên chạm cằm.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement