Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái lên đưa tay về bên ngực trái rồi kéo thẳng sang bên ngực phải.Sau đó cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay phải đập nhẹ vào khuỷu tay trái.