Bình Dương Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay trái khép đặt ngửa ra trước, tay phải chúm ngửa đập lên lòng bàn tay trái rồi đẩy tay phải ra đồng thời các ngón tay bung mở ra.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

Dụ dỗ
entice / enticement

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động
2019

Tay phải nắm, ngón trỏ cong, chạm đầu ngón trỏ vào khuỷu ngoài tay trái.


Xem Video
khai thác

Bình Dương Hành động
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, chạm đầu ngón trỏ dưới mắt phải rồi quay đầu ngó qua ngó lại.Sau đó hai tay xòe, dang rộng hai bên rồi kéo hai tay vào gi�


Xem Video
nghĩ

Bình Dương Hành động
2006

Tay phải nắm chừa ngón trỏ đặt ở thái dương, đầu hơi nghiêng, mặt diễn cảm.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

phơi

Bình Dương Hành động Trang phục
2006

Cánh tay trái đưa ra gập ngang hơi chếch lên cao, lòng bàn tay hướng vào. Dùng bàn tay phải úp vắt ngang lên cánh tay trái.


Xem Video
quần

Bình Dương Trang phục
2006

Chỉ cụ thể vào quần.


Xem Video
trang trí

Hà Nội Hành động Trang phục
2006

Bàn tay trái khép, đưa ra trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng sang phải, bàn tay phải khép, úp lòng bàn tay phải lên lòng bàn tay trái rồi vuốt bàn tay phải ra m


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam