Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái rồi vặt nhẹ hai cái.
Advertisement


Advertisement