Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chạm cằm, sau đó giơ hai ngón tay lên (ngón trỏ và ngón giữa)