Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giáo Dục 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra, dùng hai ngón trỏ vẽ hình chữ nhật. Sau đó tay phải nắm, đầu ngón cái và ngón trỏ chạm nhau đưa tay lên cao rồi làm động tác viết trong không gian.

Advertisement


Advertisement