Advertisement

Tính Từ

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề322 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
Ấm / Ấm áp
warm

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời tiết Tính cách - Tính chất Tính Từ
2016

"Hai bàn tay nắm lại giống hình vẽ. Đặt 2 tay chéo nhau, tay phải nằm ngoài và hai tay áp vào ngực."


Xem Video
ấm / ấm áp
warm

Hà Nội Thời tiết Tính cách - Tính chất Tính Từ
2016

Hai bàn tay xòe ra rồi đặt 2 tay chéo nhau và nằm úp vào ngực.Tay phải nằm trong tay trái. Hai tay vỗ nhẹ  lên người 2 cái. Môi bậm lại và đầu hơi nghiêng qua


Xem Video


an toàn
safe

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ
2016

Hai tay làm theo hình dạng sau rồi giơ 2 cẳng tay thẳng đứng, song song với nhau và đặttrước ngực. Lòng bàn tay hướng vào trong. Kéo 2 tay ra ngoài, xuống dưới


Xem Video
An toàn
safe

Thành Phố Hồ Chí Minh Giao Thông Tính cách - Tính chất Tính Từ
2016

Bàn tay trái nắm lại và đặt nằm úp trước bụng. Bàn tay phải nắm lại theo hình vẽ sau. Tay phải đặt trước tay trái sau đó vòng xuống dưới tay trái rồi k


Xem Video
bẩn / dơ bẩn
dirty

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ
2016

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đặt tay trước miệng. Lòng bàn tay hướng vào người. Búng 2 ngón tay ra 2 lần. Mặt nhăn lại và miệng hơi trề ra.


Xem Video
bận / bận rộn
busy

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ
2016

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi đặt tay trái nằm úp. Cẳng tay nằm ngang và song song với thân mình. Bàn tay phải thẳng đứng và vuông góc với tay trái. Cổ t


Xem Video
bận / bận rộn
busy

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ
2016

"Tay phải làm như hình vẽ. Đặt 2 ngón của tay phải chạm vào trán. Lòng bàn tay hướng vào trong."


Xem Video
Advertisement
Advertisement


322 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8


Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam