Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tin học 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải xoè cong hướng ra phía trước và quay đổi chiều nhau
Advertisement


Advertisement