Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe úp trước hai bên tầm ngực rồi uốn cổ tay vào trong hai lần đồng thời di chuyển từ từ lên trên qua khỏi đầu ngửa hai bàn tay lên.
Advertisement


Advertisement