Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Đồ vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay úp, nắm lại chỉa các ngón trỏ và ngón giữa ra đặt chéo nhau. Sau đó tay phải chụm lại đưa cao ngang tầm vai phải rồi mở xòe các ngón tay ra.

Advertisement


Advertisement