Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Thể dục - Thể thao 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay đưa ngang tầm ngực, bàn tay khum, lòng bàn tay hướng xuống dưới rồi kéo tạo hình quả bóng.Sau đó bàn tay trái nắm bàn tay phải đặt dưới tầm bụng rồi nhích hất lên.

Advertisement


Advertisement