Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Thể dục - Thể thao

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề108 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

bắn (súng ngắn)
to shoot a handgun

Hà Nội Động Từ Hành động Thể dục - Thể thao
2016

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đưa sang bên phải. Lòng bàn tay và đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo bàn tay giật vào trong đồng thời co đầu ngón tay trỏ lạ


Xem Video
bắn (súng ngắn)

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động Thể dục - Thể thao
2016

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đưa tay cao ngang bụng. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo bàn tay vào trong và dựng đứng lên.


Xem Video


bắn (súng trường)
to fire a rifle

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Thể dục - Thể thao
2016

"Tay trái làm theo hình vẽ 1 rồi đặt nằm ngửa cao ngang mắt.Đầu ngón tay hướng ra ngoài.Tay phải làm theo hình vẽ 2 rồi đặt gần phía trong tay trái. Lòng bàn t


Xem Video
bắn cung / bắn cung tên
to shoot an arrow

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Thể dục - Thể thao
2016

"Hai bàn tay làm theo hình dạng sau rồi đưa cao ngang mặt. Tay trái để thẳng đứng. Bàn tay phải gần như vuông góc với bàn tay trái. Hai đầu ngón tay của các bà


Xem Video
bể bơi

Bình Dương Thể dục - Thể thao
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ hướng xuống đưa hai ta ra trước, hai ngón trrỏ chạm nhau rồi kéo vào trong người tạo môt vòng tròn to.Sau đó hai tay khép.áp hai mu


Xem Video
bơi

Lâm Đồng Hành động Thể dục - Thể thao
2006

Cánh tay phải giơ lên qua khỏi đầu, bàn tay xòe, lòng bàn tay hướng ra phía trước, rồi đẩy cánh tay phải ra phía trước đồng thời hạ tay xuống dưới, và ti


Xem Video
bơi (1)
to swim

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Thể dục - Thể thao
2016

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Hai tay quơ như động tác bơi sải Tay phải trướctay trái sau. Mỗi tay làm 1 lần. Hai tay không giơ cao quá mặt."


Xem Video
Advertisement
Advertisement


108 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam