Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe rộng, lòng hai bàn hướng vào nhau, đặt hai tay chếch cao hơn vai trái rồi các ngón tay chụm lại mở ra liên tục.
Advertisement


Advertisement