Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ đề nghị

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ đề nghị

Từ phổ biến

beo-1623

béo

(không có)

nhan-vien-7320

nhân viên

27 thg 3, 2021

chim-2135

chim

(không có)

xuat-vien-7281

xuất viện

3 thg 5, 2020

vien-thuoc-7284

Viên thuốc

28 thg 8, 2020

toc-1837

tóc

(không có)

con-gian-6920

con gián

31 thg 8, 2017

cong-bang-6931

công bằng

31 thg 8, 2017

chim-2108

chim

(không có)

bat-chuoc-2358

bắt chước

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.