Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Hai lòng bàn tay hướng vào nhau, các đầu ngón tay chạm nhau, tạo dạng như mái nhà đưa hơi chếch về bên trái rồi di chuyển cả hai tay hình mái nhà về bên phải.